Cho bữa ăn ngon - Tiện lợi hơn.
Đăng nhập Đăng ký

Giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên

Chưa có sản phẩm

Vịt

Đùi Vịt Góc Tư

Đùi Vịt Góc Tư

300gr / đùi

128.000 ₫128.000 ₫

Đặt ngay
- +
Vịt Làm Sạch

Vịt Làm Sạch

Kg

125.000 ₫125.000 ₫

Đặt ngay
- +
Vịt Nửa Con

Vịt Nửa Con

Kg

140.000 ₫140.000 ₫

Đặt ngay
- +
Chân Vịt Giảm: 500 ₫

Chân Vịt

Kg

94.000 ₫93.500 ₫

Đặt ngay
- +
Vịt Ta Thả Đồng

Vịt Ta Thả Đồng

Kg

128.000 ₫128.000 ₫

Đặt ngay
- +
Vịt Xiêm

Vịt Xiêm

Kg

138.000 ₫138.000 ₫

Đặt ngay
- +